Download

3.5 INCH SPI KEDEI 32MModel:KD035PI0A
OS NAME OS IMG
Driver LCD_show_v6_3
raspberry pi rpi_35_buster_v6_3_kernel_4_19
kali kali_2018_rp3_nexmon_kernel_4_15_18
ubuntu ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-kedei
3.5 INCH SPI KEDEI 128MModel:KD035PI0B
OS NAME OS IMG
Driver LCD_driver
raspberry pi rpi_35_buster_kernel_4_19-kedei-SPI_128M
kali kedei_kali_2018_rp3_nexmon_SPI_128M
ubuntu ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-kedei-SPI_128M
3.5 INCH HDMI DISPALYERModel:KD035V01
OS NAME OS IMG
Driver LCD_show_35hdmi
raspberry pi rpi_35_hdmi_kedei_480_320_buster_kernel_4_19
KALI rpi_35_kedei_kali_480_320_2018_rp3_nexmon
UNBUNTU 35_hdmi_kedei_ubuntu-mate-16.04.2_480_320
3.5 INCH SPI OFFICIAL 16MModel:KD035PI0C
OS NAME OS IMG
Driver
raspberry pi
KALI
UNBUNTU
3.5 INCH SPI OFFICIAL 128MModel:KD035PI0D
OS NAME OS IMG
Driver
raspberry pi
KALI
UNBUNTU
5 INCH HDMI DISPALYERModel:KD050V01
OS NAME OS IMG
Driver
raspberry pi
KALI
UNBUNTU